عکس سرداز شهید سلیمانی بر دستان جوانان عراقی در تشییع با شکوه بدنهای مطهر حادثه تروریستی بغداد
به گزارش فرقه نیوز: