اختصاصی
خوشحالی دراویش تندرو از شهادت سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی و گریه بر برخی از دراویش آشوبگر و قاتل !

به گزارش فرقه نیوز:

در حالی که دراویش تندرو همواره  سعی در مظلوم  نشان دادن گروهها و فرقه های انحرافی در کشور دارند و از بدرفتاری با برخی از دراویش تندرو و  آشوبگر و اغتشاشگر  می نویسند؛ و اشک تمساح گونه بر آنان می ریزند ؛ اما این فرقه در برخی از رسانه های خود از مرگ سردار رشید اسلام ابراز خوشحالی نموده و یا سکوت کامل خبری دارند.

اما  ای کاش به پاس امنیتی که در ان به سر می برند پیام تسلیتی ارسال می کردند!