اختصاصی
دروغ های مضحک وزیر امور خارجه آمریکا ادامه دارد!
به گزارش فرقه نیوز:

گویا مردم آمریکا و برخی از صاحب نظران در آمریکا نیز دروغ گو بودن ترامپ و اطرافیانش را دریافته اند و بارها به آن اعتراف کرده اند.

دروغگویی و جنگ روانی سران آمریکا درباره ایران نیز گویا تمامی ندارد.

تازه ترین دروغ وزیر امور خارجه دروغگوی آمریکا، سعی در حکومتی نامیدن تشییع میلیونی بدن مطهر سردار سلیمانی است!