اختصاصی
رسانه انجمن حجتیه و شیعه انگلیسی و تحریک احساسات و عواطف مردم!!!
به گزارش فرقه نیوز:

مقام معظم رهبری و مراجع بزرگوار تقلید بارها و بارها به لزوم تبعیت از دستورات  مقامات بهداشتی و پزشکی کشور تاکید ورزیده اند.

دستور به عدم حضوور مردم  در مکان های مقدس زیارتی نیز در همین راستا و برای مقابله با شیوع کرونا صورت گرفت که مورد تایید علما و بزرگان و روحانیون نیز قرار گرفت.

اما متاسفانه گروههای تندروی اندکی از جمله انجمن حجتیه و شیعیان انگلیسی که همواره با تندروی های خود ضربه سنگینی بر پیکره جامعه اسلامی وارد ساخته اند ؛ این بار نیز سعی دارند با تحریک احساسات و عواطف مردم باعث ایجاد اغتشاش و ناامنی در جامعه شوند.

متاسفانه آنها سعی دارند تا با فریاد وا اسلاما بار دیگر  مسئولان نظام را به عدم رعایت اسلام متهم ساخته و عدم حضور مردم در مکان های زیارتی را هتک حرمت اهل البیت ( علیهم السلام )  معرفی نمایند.❌آنچه مشخص است هتک حرمت حرم اهل الیبیت توسط شیعیان انگلیسی و انجمن حجتیه کاملا محکوم است و عملی تند و غیر اسلامی است.