اختصاصی
رسانه های شیعه انگلیسی و دعوت به قمه زنی در شهادت امیرالمومنین(ع) ‼️
به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های شیعه انگلیسی این روزها بار دیگر به ترویج قمه زنی پرداخته و مردم را دعوت به آن می کنند.

 این در حالی است که قمه زنی توسط برخی از افراد باعث خرده گیری های زیادی به شیعیان شده و  بسیاری از مراجع بزرگوار تقلید به نهی از آن پرداخته اند.

رسانه های شیعه انگلیسی و دعوت به قمه زنی در شهادت امیرالمومنین(ع) ‼️