اختصاصی
مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین) و توهین به مردم ایران اسلامی !
به گزارش فرقه نیوز:

 مصطفی آزمایش  از جمله دراویش بد نامی است که موضعگیری های بسیاری بر علیه نظام اسلامی داشته است.

وی از جمله افرادی است که علی  رغم بیسوادی؛  اما خود را مفسر قرآن کریم و یک اندیشمند دینی معرفی می کند.

مصطفی آزمایش به تازگی در سخنان خود  ایرانیان را مردمی چاه پرست معرفی نموده و به شبهه پراکنی پیرامون مسجد مقدس جمکران پرداخته است.

 این ادعای مضحک نامبرده بار دیگر عمق کینه و دشمنی وی را با  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز کشورمان نشان می دهد.