اختصاصی
ادامه حمایت از نوید افکاری در رسانه های معاند و شخصیت های ضد نظام!
به گزارش فرقه نیوز:

علی رغم اعتراف صریح نوید افکاری به قتل و مشخص بودن وضعیت پرونده وی ، اما گویا باز هم دشمنان نظام و رسانه های معاند به دروغ گویی ها و حمایت های خود ادامه می دهند.

ادامه حمایت از نوید افکاری در رسانه های معاند و شخصیت های ضد نظام!