اختصاصی
برگزاری مراسم تدفین و تشییع یوسف مردانی با حضور دراویش گنابادی!

به گزارش فرقه نیوز:

مراسم تدفین  یوسف مردانی یکی از بزرگان سلسله گنابادی در کمال آرامش و با حضور گروههای مختلف دراویش برگزار شد.

متاسفانه پروتکل های بهداشتی  از طرف برخی از دراویش رعایت نشده بود.

برگزاری مراسم تدفین و تشییع یوسف مردانی با حضور دراویش گنابادی!

برگزاری مراسم تدفین و تشییع یوسف مردانی با حضور دراویش گنابادی!