اختصاصی
نجات مسیحیت توسط ترامپ قمار باز و جنایتکار!

 به گزارش فرقه نیوز:

سردمداران امریکا همواره عامل جنایت و کشتار و بی رحمی بوده اند و جهان هیچگاه جنایتهای بیشمار انان را در فلسطین، عراق، پاکستان، افغانستان و سوریه و... را فراموش نخواهد کرد .

جالب اینجاست که این سردمداران ادعای مسیحی گری داشته و خود را پیرو  حضرت عیسی می دانند.

در تازه ترین اظهار نظر فرزند ترامپ پدرش را عامل نجات مسیحیت در آمریکا برشمرد!!!

به راستی شعار محبت در مسیحیت تبشیری تنها ابزاری برای تبلیغ و ترویج مسیحیت به شمار می رود و الا دستان بسیاری از سردمداران جهان که خود را مسیحی می دانند به خون هزاران زن و کودک و بیگناه آلوده است.  و پیروی این افراد از حضرت عیسی علیه السلام دروغی بیش نیست.


نجات مسیحیت توسط ترامپ قمار باز و جنایتکار!