وقتی رسانه تبشیری فعالیت های روحانیون و بسیجیان را  در مبارزه با کرونا حکومتی معرفی می کنند!

وقتی رسانه تبشیری فعالیت های روحانیون و بسیجیان را در مبارزه با کرونا حکومتی معرفی می کنند!

رسانه های تبشیری همواره عناد و دشمنی خود را با نهاد های دینی و ارزشی نشان داده اند.
رسانه تبشیری و تخریب مراجع و روحانیت  با دروغ پراکنی پیرامون کرونا!

رسانه تبشیری و تخریب مراجع و روحانیت با دروغ پراکنی پیرامون کرونا!

آنها اصرار دارند تا این گونه القاء کنند که مراجع و روحانیت قم مانع قرنطینه این شهر شده اند!!!
تلاش رسانه های تبشیری برای ایجاد مشکلات امنیتی و ایجاد اغتشاش به بهانه کرونا!

تلاش رسانه های تبشیری برای ایجاد مشکلات امنیتی و ایجاد اغتشاش به بهانه کرونا!

گویا باز هم رسانه های معاند و وابسته به مسیحیت تبشیری سعی دارند تا با موج سواری بر این وضعیت ، بار دیگر به اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی دامن بزنند!
باز هم رسانه های ضد نظام و تخریب انتخابات و نظام اسلامی

باز هم رسانه های ضد نظام و تخریب انتخابات و نظام اسلامی

رسانه های معاند و به ویزه وابسته به مسیحیت تبشیری سخت در صدد تخریب انتخابات در ایران اسلامی هستند تا از حضور مردم بکاهند.
تلاش  رسانه تبشیری برای تخریب انتخابات و شورای نگهبان!

تلاش رسانه تبشیری برای تخریب انتخابات و شورای نگهبان!

همواره و در مراحل حساس سیاسی رسانه های تبشیری سعی در عدم مشارکت مردم در انتخابات و تحریم آن را دارند.
وقتی رسانه تبشیری فعالیت های روحانیون و بسیجیان را  در مبارزه با کرونا حکومتی معرفی می کنند!

وقتی رسانه تبشیری فعالیت های روحانیون و بسیجیان را در مبارزه با کرونا حکومتی معرفی می کنند!

رسانه های تبشیری همواره عناد و دشمنی خود را با نهاد های دینی و ارزشی نشان داده اند.
رسانه تبشیری و تخریب مراجع و روحانیت  با دروغ پراکنی پیرامون کرونا!

رسانه تبشیری و تخریب مراجع و روحانیت با دروغ پراکنی پیرامون کرونا!

آنها اصرار دارند تا این گونه القاء کنند که مراجع و روحانیت قم مانع قرنطینه این شهر شده اند!!!
تلاش رسانه های تبشیری برای ایجاد مشکلات امنیتی و ایجاد اغتشاش به بهانه کرونا!

تلاش رسانه های تبشیری برای ایجاد مشکلات امنیتی و ایجاد اغتشاش به بهانه کرونا!

گویا باز هم رسانه های معاند و وابسته به مسیحیت تبشیری سعی دارند تا با موج سواری بر این وضعیت ، بار دیگر به اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی دامن بزنند!
تلاش و دست وپا زدن مسیحیان برای بطلان آموزه ای غیر انسانی!

تلاش و دست وپا زدن مسیحیان برای بطلان آموزه ای غیر انسانی!

یکی از آموزه های باطل را می توان آموزه عدم ازدواج کشیش های مجرد در کلیسای کاتولیک برشمرد که تاکنون دشواریهای زیادی را بر کشیش ها بار کرده و در مواردی انان را به انحرافاتی کشانده است.
تحلیل های مغرضانه رسانه تبشیری از تشییع میلیونی و تاریخی سردار شهید قاسم سلیمانی!

تحلیل های مغرضانه رسانه تبشیری از تشییع میلیونی و تاریخی سردار شهید قاسم سلیمانی!

رسانه های تبشیری هر جریانی را که عزت و اتحاد ایران اسلامی را نشان بدهد یا سانسور کامل می کنند و یا سعی در تحریف و حکومتی خواندن آن را دارند.
با ماهیت واقعی رسانه های تبشیری بیشتر آشنا شویم!

با ماهیت واقعی رسانه های تبشیری بیشتر آشنا شویم!

اکنون حتی کوچکترین اخبار مخالفان سردار سلیمانی و مجالس یادبود او را نیز مخابره می کنند!!!
نقش آفرینی رسانه های تبشیری در اغتشاشات آبان 1398

نقش آفرینی رسانه های تبشیری در اغتشاشات آبان 1398

بارها از نقش بازی کردن رسانه های تبشیری در وقایع انقلاب اسلامی سخن گفته ایم.
آخرین اخبار