رسانه های تبشیری و القاء دروغین قیام مردم عراق و لبنان بر علیه ایران❗️

رسانه های تبشیری و القاء دروغین قیام مردم عراق و لبنان بر علیه ایران❗️

ی شک صحنه گردانان اصلی این اعتراضات و کشتار مردم این کشورها آمریکا و رژیم صهیونیستی و وهابیت می باشند و اهداف شومی را در سر می پرورانند.
تلاش رسانه تبشیری برای معرفی داعش به عنوان اسلام واقعی ‼️

تلاش رسانه تبشیری برای معرفی داعش به عنوان اسلام واقعی ‼️

این در حالی است که دیگر همگان از نقش سران استکبار و جنایتکاران جهان در تشکیل و حمایت ازاین گروه تندرو باخبرند
انتقاد مدیر شبکه مسیحی به رواج فساد اخلاقی در کلیساهای خانگی در ایران

انتقاد مدیر شبکه مسیحی به رواج فساد اخلاقی در کلیساهای خانگی در ایران

در کلیساهای خانگی، هر روز خبرهای مختلفی از فساد اخلاقی به گوش می‌رسد
رسانه های تبشیری و دعوت مردم به اغتشاش و آشوب  با تحریک قومیت ها

رسانه های تبشیری و دعوت مردم به اغتشاش و آشوب با تحریک قومیت ها

در اغتشاش و تجمعاتی که توسط برخی از عوامل ضد نظام در لردگان به وجود امد بار دیگر شاهد نقش آفرینی این رسانه ها هستیم.
رسانه های تبشیری و القاء دروغین قیام مردم عراق و لبنان بر علیه ایران❗️

رسانه های تبشیری و القاء دروغین قیام مردم عراق و لبنان بر علیه ایران❗️

ی شک صحنه گردانان اصلی این اعتراضات و کشتار مردم این کشورها آمریکا و رژیم صهیونیستی و وهابیت می باشند و اهداف شومی را در سر می پرورانند.
تلاش رسانه تبشیری برای معرفی داعش به عنوان اسلام واقعی ‼️

تلاش رسانه تبشیری برای معرفی داعش به عنوان اسلام واقعی ‼️

این در حالی است که دیگر همگان از نقش سران استکبار و جنایتکاران جهان در تشکیل و حمایت ازاین گروه تندرو باخبرند
انتقاد مدیر شبکه مسیحی به رواج فساد اخلاقی در کلیساهای خانگی در ایران

انتقاد مدیر شبکه مسیحی به رواج فساد اخلاقی در کلیساهای خانگی در ایران

در کلیساهای خانگی، هر روز خبرهای مختلفی از فساد اخلاقی به گوش می‌رسد
رسانه های تبشیری و اسلام ستیز و دروغ های اقتصادی‼️

رسانه های تبشیری و اسلام ستیز و دروغ های اقتصادی‼️

رسانه های تبشیری و اسلام ستیز هر روزه با دادن آمارهای غیر واقعی و غلط سعی در ورشکسته نامیدن اقتصاد ایران اسلامی را دارند.
رسانه های تبشیری و دعوت مردم به اغتشاش و آشوب  با تحریک قومیت ها

رسانه های تبشیری و دعوت مردم به اغتشاش و آشوب با تحریک قومیت ها

در اغتشاش و تجمعاتی که توسط برخی از عوامل ضد نظام در لردگان به وجود امد بار دیگر شاهد نقش آفرینی این رسانه ها هستیم.
تحلیل های ضد ایرانی رسانه های تبشیری از برخی اغتشاشات در عراق

تحلیل های ضد ایرانی رسانه های تبشیری از برخی اغتشاشات در عراق

رسانه تندروی مسیحی نیز سعی کرده است این اعتراضات را اعتراضاتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران نشان بدهد .
آخرین اخبار