تبلیغ بهائیت با طعم گیاهخواری

تبلیغ بهائیت با طعم گیاهخواری

این بار گیاهخواری و حمایت از حقوق حیوانات دستاویز تبلیغات تشکیلات بهائیان شده تا از این طریق به جذب افراد برای شرکت در کلاس های روحی بپردازند.
تشویق و تحریک بهائیان برای اعمال خلاف قانون و مجرمانه

تشویق و تحریک بهائیان برای اعمال خلاف قانون و مجرمانه

تحریک بهائیان ایران توسط بیت العدل و ایجاد مشکلات فراوان برای آنان اقدامیست خلاف آموزه های رهبران بهائی که تعجب همگان حتی بهائیان را بهمراه داشته است.
تبلیغ بهائیت با طعم گیاهخواری

تبلیغ بهائیت با طعم گیاهخواری

این بار گیاهخواری و حمایت از حقوق حیوانات دستاویز تبلیغات تشکیلات بهائیان شده تا از این طریق به جذب افراد برای شرکت در کلاس های روحی بپردازند.
بازی با اعداد در قاموس فرقه ای

بازی با اعداد در قاموس فرقه ای

از زمانی که علی محمد باب بنیانگذار فرقه مخرب بابیه و بهائیه دست به کار جذب و جلب نوچه و طرفدار سرسپرده کرد چیزی که سنگ بنای فریب رازگونه اش شد استفاده از اعداد رمزآلودی بود که ظاهرا غیر از خودش و بعد از او حسینعلی بها کسی نمیتوانست معنایی برای آنها دست و پا کند.
تشویق و تحریک بهائیان برای اعمال خلاف قانون و مجرمانه

تشویق و تحریک بهائیان برای اعمال خلاف قانون و مجرمانه

تحریک بهائیان ایران توسط بیت العدل و ایجاد مشکلات فراوان برای آنان اقدامیست خلاف آموزه های رهبران بهائی که تعجب همگان حتی بهائیان را بهمراه داشته است.
شناسایی شبکه هنجارشکن بهاییت در فارس

شناسایی شبکه هنجارشکن بهاییت در فارس

شبکه هنجارشکن بهاییت در استان فارس شناسایی شد .
کارهای داعش نوستالژی عجیبی دارد برای اهل بهاء

کارهای داعش نوستالژی عجیبی دارد برای اهل بهاء

به عقیده بهائیان احکام اسلام پس از 1000 سال نسخ شد اما احکام بابیه تنها پس از 6 سال!
فرقه بهائیت به فکر حکومت جهانی بهائی!

فرقه بهائیت به فکر حکومت جهانی بهائی!

مبلغان بهایی هیچگاه به شما نمی گویند که تشکیلات بهائی مراحلی را برای رسیدن به قدرت ترسیم کرده و از حکومت جهانی بهائی عصرذهبی یاد کرده اند.
آیا شنیده اید تاکنون در اسرائیل یک بهایی زندانی شود؟

آیا شنیده اید تاکنون در اسرائیل یک بهایی زندانی شود؟

با توجه به اینکه بهائیان در اسرائیل ممنوع هستند از تبلیغ و هیچگونه محفل محلی و ملی ندارند، جای تعجب نیست که چرا در اسرائیل بهائیان زندانی نمی شوند، لذا هرگز چنین چیزی نشنیده و نخواهید شنید.
استقبال مسئولین و رسانه ها از مبلغ بهایی تحت عنوان سفیر صلح و دوستی

استقبال مسئولین و رسانه ها از مبلغ بهایی تحت عنوان سفیر صلح و دوستی

بهائیان این بار ایرانگردی با دوچرخه را برای تبلیغ تحت عناوین عوام فریبانه انتخاب کرده اند.
برگزاری آزادانه مراسم دینی یهودیان در ایران+فیلم

برگزاری آزادانه مراسم دینی یهودیان در ایران+فیلم

نیایش ویژه پیش از روزه یوم کیپور که بخشایش نام دارد در کنیسای یهودیان در ایران برگزار شد.
آخرین اخبار
کتابخانه فرق و ادیان