مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین)   و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین) و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش به تازگی در سخنان خود ایرانیان را مردمی چاه پرست معرفی نموده و به شبهه پراکنی پیرامون مسجد مقدس جمکران پرداخته است.
تایید( سماع) صوفیه توسط شهرام پازوکی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا!

تایید( سماع) صوفیه توسط شهرام پازوکی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا!

ادعای صحت (سماع) در صوفیه یکی دیگر از ادعاهای ی آقای شهرام پازوکی در این گفتگو شمار می رود.
از تبیین تا ترویج ضمنی تصوف در مصاحبه شهرام پازوکی با خبرگزاری ایکنا❗️

از تبیین تا ترویج ضمنی تصوف در مصاحبه شهرام پازوکی با خبرگزاری ایکنا❗️

متاسفانه آقای پازوکی ضمن تمجیدهای مکرر از تصوف و صوفیان در این مصاحبه به دفاع از برخی از اعتقادات اهل تصوف مانند اعتقاد به قطب ، سماع و... پرداخته و تصوف را همان مسیر اهل بیت علیهم السلام برای رسیدن به معنویت برشمرد.
حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

تامل برانگیز اینکه این رسانه همواره سعی دارد رژیم امریکا را رژیمی انسان دوست و همراه با مردم ایران معرفی نموده و در مقابل به تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

در جدیدترین اقدام رسانه معلوم الحال و ضد نظام جریده گلستان که مدعی صوفیگری است به تبلیغ اموزه ها و شخصیت مصطفی آزمایش صوفی خارج نشین و گرداننده یکی از رسانه های ضد نظام پرداخت.
تلاش رسانه مدعی صوفیگری برای اتهام حقوق بشری بر علیه ایران اسلامی !

تلاش رسانه مدعی صوفیگری برای اتهام حقوق بشری بر علیه ایران اسلامی !

قابل ذکر است که در ایران اسلامی صوفی بودن و یا جزء هر اقلیت دیگر بودن جرم نیست و اگر با برخی از افراد اقلیت ها برخورد قضایی شود تنها به علت رفتارها و عملکرد مجرمانه که از آنها سر زده می باشد.
مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین)   و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین) و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش به تازگی در سخنان خود ایرانیان را مردمی چاه پرست معرفی نموده و به شبهه پراکنی پیرامون مسجد مقدس جمکران پرداخته است.
شهرام پازوکی و تایید آموزه های  صوفیه مانند اعتقاد به  قطب !

شهرام پازوکی و تایید آموزه های صوفیه مانند اعتقاد به قطب !

آقای پازوکی در این مصاحبه در مواردی ناگزیر بر اندیشه ها و اعتقادات صوفیه صحه گذاشته و به درستی اندیشه های اهل تصوف مانند اعتقاد به قطب و یا سلسله مشایخ صوفیه اشاره می کند!
از تبیین تا ترویج ضمنی تصوف در مصاحبه شهرام پازوکی با خبرگزاری ایکنا❗️

از تبیین تا ترویج ضمنی تصوف در مصاحبه شهرام پازوکی با خبرگزاری ایکنا❗️

متاسفانه آقای پازوکی ضمن تمجیدهای مکرر از تصوف و صوفیان در این مصاحبه به دفاع از برخی از اعتقادات اهل تصوف مانند اعتقاد به قطب ، سماع و... پرداخته و تصوف را همان مسیر اهل بیت علیهم السلام برای رسیدن به معنویت برشمرد.
حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

حمایت رسانه ای که خود را از دراویش می داند از رژیم تروریست و منفور آمریکا

تامل برانگیز اینکه این رسانه همواره سعی دارد رژیم امریکا را رژیمی انسان دوست و همراه با مردم ایران معرفی نموده و در مقابل به تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
رسانه منتسب به دروایش و حمایت و دفاع از رژیم صهیونیستی و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران!!!

رسانه منتسب به دروایش و حمایت و دفاع از رژیم صهیونیستی و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران!!!

رسانه جریده گلستان با حمایت های تمام نشدنی خود از سران تروریست آمریکا و رژیم خونخوار صهیونیستی بار دیگر ماهیت ضد اسلامی و ضد ایرانی خود را نمایان ساخت.
مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

در جدیدترین اقدام رسانه معلوم الحال و ضد نظام جریده گلستان که مدعی صوفیگری است به تبلیغ اموزه ها و شخصیت مصطفی آزمایش صوفی خارج نشین و گرداننده یکی از رسانه های ضد نظام پرداخت.
مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

مدعیان صوفیگری در جبهه متحد بر علیه اسلام و ایران اسلامی!!!

آنچه مشخص است این افراد و رسانه ها در جبهه متحدی قرار گرفته و هدفی جز تخریب اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند؛ شواهد نیز نشان از حمایت سران غرب از این افراد و رسانه ها دارد.
مدعی جانشینی نورعلی تابنده( قطب قبلی  دراویش) : نه من و نه آقای جذبی(قطب فعلی)  لیاقت جانشینی مجذوبعلیشاه را نداریم!

مدعی جانشینی نورعلی تابنده( قطب قبلی دراویش) : نه من و نه آقای جذبی(قطب فعلی) لیاقت جانشینی مجذوبعلیشاه را نداریم!

این مدعی جانشینی در جدیدترین اظهار نظر خود به عدم لیاقت شخص آقای جذبی ( جانشین نور علی تابنده) و خودش برای جانشینی اذعان داشته است.
آخرین مطالب