مظلوم نمایی دراویش تندرو با استفاده از واقعه گلستان هفتم

مظلوم نمایی دراویش تندرو با استفاده از واقعه گلستان هفتم

اما آنچه مشخص است در غائله خیابان گلستان این دراویش تندرو بودند که با اعمال وحشیانه خود نه تنها خسارات جبران ناپذیری را به وجود اوردند ؛ بلکه آبروی سلسله صوفیه گنابادی را بر باد دادند.
باز هم رسانه های دراویش تندرو و دعوت به اعتصاب غذا

باز هم رسانه های دراویش تندرو و دعوت به اعتصاب غذا

این رسانه ها سعی دارند تا با دامن زدن به این شایعه به تحریک سایر دراویش بپردازند.
دراویش تندرو و  مصاحبه با شبکه های معاند و ضد نظام  برای دامن زدن به دروغ اعتصاب غذای قطب دراویش

دراویش تندرو و مصاحبه با شبکه های معاند و ضد نظام برای دامن زدن به دروغ اعتصاب غذای قطب دراویش

مصاحبه با شبکه های وهابی صعودی نیز یکی از روش هایی است که برخی از دراویش تندرو آن را انتخاب نموده اند.
اذعان فرزند قطب دراویش گنابادی به کذب بودن خبر اعتصاب غذای نور علی تابنده

اذعان فرزند قطب دراویش گنابادی به کذب بودن خبر اعتصاب غذای نور علی تابنده

بی تردید این دروغگویی ها اهداف شوم این رسانه ها را در تحریک نمودن دراویش گنابادی نشان می دهد.
مظلوم نمایی دراویش تندرو با استفاده از واقعه گلستان هفتم

مظلوم نمایی دراویش تندرو با استفاده از واقعه گلستان هفتم

اما آنچه مشخص است در غائله خیابان گلستان این دراویش تندرو بودند که با اعمال وحشیانه خود نه تنها خسارات جبران ناپذیری را به وجود اوردند ؛ بلکه آبروی سلسله صوفیه گنابادی را بر باد دادند.
دراویش تندرو به دنبال چه هستند؟

دراویش تندرو به دنبال چه هستند؟

به تازگی نیز این دراویش اقدام به کمپین اعتصاب غذا زده اند.کمپینی که تنها با یک شایعه و دروغ بزرگ به نام اعتصاب غذای قطب دراویش به راه انداخته اند.
دراویش تندرو و  مصاحبه با شبکه های معاند و ضد نظام  برای دامن زدن به دروغ اعتصاب غذای قطب دراویش

دراویش تندرو و مصاحبه با شبکه های معاند و ضد نظام برای دامن زدن به دروغ اعتصاب غذای قطب دراویش

مصاحبه با شبکه های وهابی صعودی نیز یکی از روش هایی است که برخی از دراویش تندرو آن را انتخاب نموده اند.
اذعان فرزند قطب دراویش گنابادی به کذب بودن خبر اعتصاب غذای نور علی تابنده

اذعان فرزند قطب دراویش گنابادی به کذب بودن خبر اعتصاب غذای نور علی تابنده

بی تردید این دروغگویی ها اهداف شوم این رسانه ها را در تحریک نمودن دراویش گنابادی نشان می دهد.
بازهم دروغ گویی رسانه های معاند پیرامون صوفیه گنابادی

بازهم دروغ گویی رسانه های معاند پیرامون صوفیه گنابادی

بی تردید این رسانه ها از این دروغ گویی ها هدفی جز اتهام حقوق بشری بر علیه جمهوری اسلامی ایران را ندارند.
رسانه های دراویش تندرو و ادعای تمام نشدنی حصر تابنده

رسانه های دراویش تندرو و ادعای تمام نشدنی حصر تابنده

باز هم گویا برخی از رسانه های دراویش تندرو و وابسته قصد پایان دادن به ترویج دروغ حصر تابنده را ندارند‼️
صوفیه گنابادی از ادعای عدم دخالت در سیاست تا رابطه تنگاتنگ با حکومت پهلوی

صوفیه گنابادی از ادعای عدم دخالت در سیاست تا رابطه تنگاتنگ با حکومت پهلوی

بخش هایی از مستند غبار( سیاست و مشروعیت در فرقه ملاسلطانی)
آخرین مطالب