باز هم دروغگویی رسانه ضد نظام  و وابسته به مصطفی آزمایش  درباره قطب دراویش

باز هم دروغگویی رسانه ضد نظام و وابسته به مصطفی آزمایش درباره قطب دراویش

این رسانه بدون اشاره به سفر آزادانه قطب دراویش به شهر خود و دیدارهای آزادانه در این شهر بار دیگر از حصر تابنده سخن به میان آورد‼️
مصطفی آزمایش؛ درویشی بر ضد نظام اسلامی

مصطفی آزمایش؛ درویشی بر ضد نظام اسلامی

آنچه مشخص این شخص در زیر عنوان درویشی پنهان شده و یقینا این روزها در خارج از کشور در حال پیاده نمودن اهداف سران استکبار جهانی در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
رسانه دراویش تندرو و حمایت از قاتل واقعه گلستان هفتم

رسانه دراویش تندرو و حمایت از قاتل واقعه گلستان هفتم

رسانه «در تی وی» وابسته به مصطفی آزمایش یکی از دراویش تندرو و ضد نظام است.
صوفیه گنابادی؛ گروهی که تنها نام معنویت را یدک می کشند❗️

صوفیه گنابادی؛ گروهی که تنها نام معنویت را یدک می کشند❗️

بنابراین شاید بتوان گفت صوفیه گنابادی را بیش از اینکه بتوان فرقه ای معنوی دانست؛ می توان فرقه ای سیاسی با انگیزه های کسب قدرت و ثروت برشمرد.
محیطی امن و آزاد برای قطب صوفیه گنابادی توسط مسئولین نظام اسلامی

محیطی امن و آزاد برای قطب صوفیه گنابادی توسط مسئولین نظام اسلامی

این رسانه ها این روزها نیز شایعاتی مبنی بر رفتار نا مناسب با قطب دراویش و عدم آزادی عمل وی در بیدخت را مطرح می کنند.
باز هم دروغگویی رسانه ضد نظام  و وابسته به مصطفی آزمایش  درباره قطب دراویش

باز هم دروغگویی رسانه ضد نظام و وابسته به مصطفی آزمایش درباره قطب دراویش

این رسانه بدون اشاره به سفر آزادانه قطب دراویش به شهر خود و دیدارهای آزادانه در این شهر بار دیگر از حصر تابنده سخن به میان آورد‼️
مصطفی آزمایش؛ درویشی بر ضد نظام اسلامی

مصطفی آزمایش؛ درویشی بر ضد نظام اسلامی

آنچه مشخص این شخص در زیر عنوان درویشی پنهان شده و یقینا این روزها در خارج از کشور در حال پیاده نمودن اهداف سران استکبار جهانی در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
رسانه دراویش تندرو و حمایت از قاتل واقعه گلستان هفتم

رسانه دراویش تندرو و حمایت از قاتل واقعه گلستان هفتم

رسانه «در تی وی» وابسته به مصطفی آزمایش یکی از دراویش تندرو و ضد نظام است.
صوفیه گنابادیه و شعار اسلام منهای سیاست از حرف تا عمل❗️

صوفیه گنابادیه و شعار اسلام منهای سیاست از حرف تا عمل❗️

در حقیقت شعار اسلام منهای سیاست تا جایی برای آنان کارایی دارد که منافعشان را در خطر نبینند .
صوفیه و غلو در مقام قطب

صوفیه و غلو در مقام قطب

بنابر این غلو در مقام قطب و هم ردیفی آنان با اهل بیت علیهم السلام و بلکه بالاتر بودن مقام انان از اهل بیت علیهم السلام یکی از اعتقادات باطل دراویش به شمار می رود.
تصوف و چالشی با عنوان «دراویش تندرو»

تصوف و چالشی با عنوان «دراویش تندرو»

همه این بی اخلاقی ها نشان داد که دراویش تندرو نه تنها بویی از معنویت نبرده اند بلکه برای رسیدن به اهداف خود حاضر به انجام هر کار غیر انسانی هستند❗️
دراویش تندرو و اتهام زنی به مشایخ و بزرگان گنابادی

دراویش تندرو و اتهام زنی به مشایخ و بزرگان گنابادی

آنچه مشخص است دراویش تندرو برای رسیدن به اهداف خود همان گونه که قبلا هم اشاره شد نه تنها حاضرند به تخریب مشایخ و بزرگان صوفیه بپردازند بلکه از خود قطب نیز عبور خواهند کرد.
تحلیلی بر چرایی  صدور  و محتوای بیانیه نمایندگان قطب دراویش گنابادی

تحلیلی بر چرایی صدور و محتوای بیانیه نمایندگان قطب دراویش گنابادی

بنابراین آنچه مشخص است از نگاه نمایندگان تابنده، افرادی هستند که سعی در ایجاد اغتشاش دارند و همه دراویش می بایست از دسیسه های این افراد با خبر باشند.
نمایندگان قطب دراویش و دعوت فقرا به احترام و اطاعت از قوانین کشور

نمایندگان قطب دراویش و دعوت فقرا به احترام و اطاعت از قوانین کشور

در این بیانیه از همه دراویش مطالبی از جمله احترام به مسئولین مملکتی، احترام به بزرگان مشایخ و بزرگان سلسله و احترام به قوانین مملکتی و اطاعت از آنها خواسته شده است.
آخرین مطالب