صوفی های افراطی و  خارج نشین،  اتاق فکر کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

صوفی های افراطی و خارج نشین، اتاق فکر کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

آنچه مشخص است صف بسیاری از دراویش گنابادی از این گروه افراطی و خارج نشین جدا می باشد.
نقش آفرینی صوفی خارج نشین و ابزار دست غرب در ماجرای کمپین نور علی تابنده!

نقش آفرینی صوفی خارج نشین و ابزار دست غرب در ماجرای کمپین نور علی تابنده!

وی در جدیدترین اقدامات خود سعی در نقش افرینی جدی در کمپین دادخواهی نور علی تابنده را دارد.
دراویش افراطی ابزار دست دشمنان نظام اسلامی

دراویش افراطی ابزار دست دشمنان نظام اسلامی

دادخواهی نور علی تابنده از این دست رفتارهای دراویش افراطی است که با هدف تخریب نظام اسلامی دنبال می شود.
مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین)   و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین) و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش به تازگی در سخنان خود ایرانیان را مردمی چاه پرست معرفی نموده و به شبهه پراکنی پیرامون مسجد مقدس جمکران پرداخته است.
برگزاری مراسم تدفین و تشییع یوسف مردانی با حضور دراویش گنابادی!

برگزاری مراسم تدفین و تشییع یوسف مردانی با حضور دراویش گنابادی!

مراسم تدفین یوسف مردانی یکی از بزرگان سلسله گنابادی در کمال آرامش و با حضور گروههای مختلف دراویش برگزار شد.
صوفی های افراطی و  خارج نشین،  اتاق فکر کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

صوفی های افراطی و خارج نشین، اتاق فکر کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

آنچه مشخص است صف بسیاری از دراویش گنابادی از این گروه افراطی و خارج نشین جدا می باشد.
نقش آفرینی صوفی خارج نشین و ابزار دست غرب در ماجرای کمپین نور علی تابنده!

نقش آفرینی صوفی خارج نشین و ابزار دست غرب در ماجرای کمپین نور علی تابنده!

وی در جدیدترین اقدامات خود سعی در نقش افرینی جدی در کمپین دادخواهی نور علی تابنده را دارد.
ادعای دروغ حصر با مرور ی بر برگزاری آزادانه مراسم و جلسات نور علی تابنده در بیدخت گناباد!

ادعای دروغ حصر با مرور ی بر برگزاری آزادانه مراسم و جلسات نور علی تابنده در بیدخت گناباد!

متاسفانه این روزها دوباره برخی از دراویش تندرو و افراطی سعی دارند با شعار کمپین دادخواهی نورعلی تابنده سناریو ها و اهداف خود را پیاده نمایند.
ادعای مضحک مدعی قطبیت دراویش: یک ماه قطبیت را به من واگذار کنید کرونا برداشته می شود!

ادعای مضحک مدعی قطبیت دراویش: یک ماه قطبیت را به من واگذار کنید کرونا برداشته می شود!

صلاحی همچنین مدعی شده کرونا و بلای همه گیر را پیش بینی کرده؛ چون ولی زمان است!
تلاش رسانه مدعی صوفیگری برای اتهام حقوق بشری بر علیه ایران اسلامی !

تلاش رسانه مدعی صوفیگری برای اتهام حقوق بشری بر علیه ایران اسلامی !

قابل ذکر است که در ایران اسلامی صوفی بودن و یا جزء هر اقلیت دیگر بودن جرم نیست و اگر با برخی از افراد اقلیت ها برخورد قضایی شود تنها به علت رفتارها و عملکرد مجرمانه که از آنها سر زده می باشد.
مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین)   و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش( صوفی خارج نشین) و توهین به مردم ایران اسلامی !

مصطفی آزمایش به تازگی در سخنان خود ایرانیان را مردمی چاه پرست معرفی نموده و به شبهه پراکنی پیرامون مسجد مقدس جمکران پرداخته است.
شهرام پازوکی و تایید آموزه های  صوفیه مانند اعتقاد به  قطب !

شهرام پازوکی و تایید آموزه های صوفیه مانند اعتقاد به قطب !

آقای پازوکی در این مصاحبه در مواردی ناگزیر بر اندیشه ها و اعتقادات صوفیه صحه گذاشته و به درستی اندیشه های اهل تصوف مانند اعتقاد به قطب و یا سلسله مشایخ صوفیه اشاره می کند!
آخرین مطالب