وقتی رسانه های دراویش تندرو جای جلاد و شهید را عوض می کنند !

وقتی رسانه های دراویش تندرو جای جلاد و شهید را عوض می کنند !

متاسفانه دراویش تندرو و رسانه های وابسته به انان همواره سعی داشته و دارند تا با عوض کردن جای جلاد و شهید به مظلوم نمایی دراویش اغتشاش گر در آن حادثه بپردازند.
بازی جدید دراویش تندرو با فراخوان « از گلستان بگو»

بازی جدید دراویش تندرو با فراخوان « از گلستان بگو»

اینبار نیز این رسانه ها سعی دارند تا با راه اندازی فراخوان از گلستان بگو بار دیگر به اهداف تفرقه افکنانه و مغرضانه خود پرداخته و رفتار زشت و غیر انسانی دراویش تندرو در واقعه گلستان هفتم را توجیه نمایند!
درویشی گری یا جنگ قدرت!

درویشی گری یا جنگ قدرت!

این وضعیت صوفیه گنابادی نشان می دهد که صوفیگری در دوران اخیر و در میان حداقل بخشی از متصوفه با معنویت فاصله بسیاری یافته و این روزها جنگ قدرت را میان آنها شاهد هستیم.
قطب صوفیه گنابادی و جبهه گیری مقابل دراویش مدرن و مدعی/ درویشی را با سیاست کاری نیست !

قطب صوفیه گنابادی و جبهه گیری مقابل دراویش مدرن و مدعی/ درویشی را با سیاست کاری نیست !

برخی ادعاها نسبت به درگذشت نورعلی تابنده نیز مطرح می شود و اتهاماتی به قطب فرقه و نمایندگان اربعه و نهادهای امنیتی مطرح می شود.
وقتی رسانه های دراویش تندرو جای جلاد و شهید را عوض می کنند !

وقتی رسانه های دراویش تندرو جای جلاد و شهید را عوض می کنند !

متاسفانه دراویش تندرو و رسانه های وابسته به انان همواره سعی داشته و دارند تا با عوض کردن جای جلاد و شهید به مظلوم نمایی دراویش اغتشاش گر در آن حادثه بپردازند.
بازی جدید دراویش تندرو با فراخوان « از گلستان بگو»

بازی جدید دراویش تندرو با فراخوان « از گلستان بگو»

اینبار نیز این رسانه ها سعی دارند تا با راه اندازی فراخوان از گلستان بگو بار دیگر به اهداف تفرقه افکنانه و مغرضانه خود پرداخته و رفتار زشت و غیر انسانی دراویش تندرو در واقعه گلستان هفتم را توجیه نمایند!
رافت اسلامی شامل حال دراویش تبعیدی!

رافت اسلامی شامل حال دراویش تبعیدی!

تعدادی از این دراویش به مناسبت تولد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام ، رافت اسلامی شامل حال آنان شده و علی رغم حکم تبعید، مورد بخشودگی قرار گرفتند.
قطب صوفیه گنابادی و جبهه گیری مقابل دراویش مدرن و مدعی/ درویشی را با سیاست کاری نیست !

قطب صوفیه گنابادی و جبهه گیری مقابل دراویش مدرن و مدعی/ درویشی را با سیاست کاری نیست !

برخی ادعاها نسبت به درگذشت نورعلی تابنده نیز مطرح می شود و اتهاماتی به قطب فرقه و نمایندگان اربعه و نهادهای امنیتی مطرح می شود.
برگزاری مراسم تدفین و تشییع یوسف مردانی با حضور دراویش گنابادی!

برگزاری مراسم تدفین و تشییع یوسف مردانی با حضور دراویش گنابادی!

مراسم تدفین یوسف مردانی یکی از بزرگان سلسله گنابادی در کمال آرامش و با حضور گروههای مختلف دراویش برگزار شد.
صوفی های افراطی و  خارج نشین،  اتاق فکر کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

صوفی های افراطی و خارج نشین، اتاق فکر کمپین دادخواهی نور علی تابنده!

آنچه مشخص است صف بسیاری از دراویش گنابادی از این گروه افراطی و خارج نشین جدا می باشد.
نقش آفرینی صوفی خارج نشین و ابزار دست غرب در ماجرای کمپین نور علی تابنده!

نقش آفرینی صوفی خارج نشین و ابزار دست غرب در ماجرای کمپین نور علی تابنده!

وی در جدیدترین اقدامات خود سعی در نقش افرینی جدی در کمپین دادخواهی نور علی تابنده را دارد.
ادعای دروغ حصر با مرور ی بر برگزاری آزادانه مراسم و جلسات نور علی تابنده در بیدخت گناباد!

ادعای دروغ حصر با مرور ی بر برگزاری آزادانه مراسم و جلسات نور علی تابنده در بیدخت گناباد!

متاسفانه این روزها دوباره برخی از دراویش تندرو و افراطی سعی دارند با شعار کمپین دادخواهی نورعلی تابنده سناریو ها و اهداف خود را پیاده نمایند.
آخرین مطالب