رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه هم همصدا با رهبر این فرقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداختند.
رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

در تازه ترین اقدام رهبر فرقه حلقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداخته و در صدد تخریب نظام اسلامی بر آمده است.
به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

ین روزها حمایت از برخی از متهمین در این رسانه ها به وفور دیده می شد تا جایی که وجود منافقین و بهره برداری ضد نظام از این رسانه ها برای رسیدن به مقاصد شومشان دیده می شود .
حمایت رهبر فرقه حلقه  از  نوید افکاری!

حمایت رهبر فرقه حلقه از نوید افکاری!

رهبر فرقه حلقه نیز با شهادت خواندن قصاص این متهم بار دیگر سعی در تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد.
به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

نمونه ای از این بی بند و باری و رفتارهای زشت در برنامه شام ایرانی با حضور برخی از زنان بازیگر قابل مشاهده است.
رسانه شیعه انگلیسی و تخریب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور!

رسانه شیعه انگلیسی و تخریب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور!

رسانه های شیعه انگلیسی که همواره دشمنی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند ؛ اینبار با دامن زدن به موضوع ترور دانشمند هسته ای کشورمان سعی در تخریب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور را دارند.
رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه و موج سواری بر اغتشاشات آبان 1398

رسانه های عرفان حلقه هم همصدا با رهبر این فرقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداختند.
رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

رهبر فرقه حلقه و حمایت از اغتشاشات آبان 98

در تازه ترین اقدام رهبر فرقه حلقه به حمایت از اغتشاشات آبان 98 پرداخته و در صدد تخریب نظام اسلامی بر آمده است.
به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

به اسم عرفان حلقه؛ به کام دشمنان نظام!

ین روزها حمایت از برخی از متهمین در این رسانه ها به وفور دیده می شد تا جایی که وجود منافقین و بهره برداری ضد نظام از این رسانه ها برای رسیدن به مقاصد شومشان دیده می شود .
حمایت رهبر فرقه حلقه  از  نوید افکاری!

حمایت رهبر فرقه حلقه از نوید افکاری!

رهبر فرقه حلقه نیز با شهادت خواندن قصاص این متهم بار دیگر سعی در تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد.
به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

به کجا چنین شتابان؛ ابتذال در سینما و فیلم های خانگی

نمونه ای از این بی بند و باری و رفتارهای زشت در برنامه شام ایرانی با حضور برخی از زنان بازیگر قابل مشاهده است.
ادعاهای مضحک فرقه حلقه: دعوت به اتصال به شبکه شعور کیهانی از راه دور با حضور محمد علی طاهری !

ادعاهای مضحک فرقه حلقه: دعوت به اتصال به شبکه شعور کیهانی از راه دور با حضور محمد علی طاهری !

طاهری ادعاها و اموزه های خود ساخته ای دارد که به وسیله ان به گول زدن مخاطبان خود می پردازد.
پیام رهبر فرقه ضاله حلقه در حمایت از نرگس محمدی(مجرم سیاسی)  !!!

پیام رهبر فرقه ضاله حلقه در حمایت از نرگس محمدی(مجرم سیاسی) !!!

متاسفانه این روزها رهبران فرق انحرافی نیز سعی دارند همراه با سایر دشمنان نظام با ادعای بیگناهی وی به تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بپردازند.
رهبر فرقه حلقه و حمایت از کمپین نه به اعدام

رهبر فرقه حلقه و حمایت از کمپین نه به اعدام

متاسفانه رهبر فرقه حلقه تا کنون زمینه گمراهی برخی از افراد جامعه را فراهم ساخته و در موارد بسیاری مشکلات جسمی و روانی را برای مخاطبان فریب خورده خود به بار آورده است.
آخرین اخبار